Κλειστά ολιγομελή τμήματα - Ιδιαίτερα

Μετά από αίτημα κάποιων γονέων, δημιουργούνται τμήματα 2-3 ατόμων που λειτουργούν στο χώρο μας με την παράλληλη χρήση του εξοπλισμού που διαθέτουμε και είτε ακολουθούν την ύλη των τάξεών μας, είτε προσαρμόζονται σε ειδικές απαιτήσεις. Επίσης προσφέρουμε Ιδιαίτερα Μαθήματα σε παιδιά που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα τμήματά μας (κυρίως λόγω μαθησιακών δυσκολιών) και σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες. Όλα αυτά γίνονται με την επίβλεψη και φροντίδα της Διεύθυνσης για τη διασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων. Έτσι οι γονείς αισθάνονται ασφαλέστεροι εμπιστευόμενοι τα παιδιά τους σε εμάς και όχι σε άτομα αμφιβόλων γνώσεων και προσόντων που προσφέρουν μαθήματα αμφισβητούμενης ποιότητας στο σπίτι.