Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών KOSMOS θα παραμείνουν Κλειστά λόγω της επετείου της εξέγερσης του πολυτεχνείου.

Τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας

Για τους υποψηφίους Αγγλικής Φιλολογίας λειτουργούν τμήματα από το τέλος Αυγούστου για να καλυφθεί νωρίς η ύλη και οι υποψήφιοι να είναι ελεύθεροι μετά τον Απρίλιο για να επικεντρώσουν την προσοχή τους στις εξετάσεις. Τα ωράρια προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των υποψηφίων.