Θερινά μαθήματα

 Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΟΣΜΟΣ, πάντα για την εξυπηρέτηση των μαθητών που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν σωστά το καλοκαίρι τους, οργανώνει ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ διάρκειας Δέκα Εβδομάδων. Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από τα Θερινά μαθήματα είναι τα εξής :

  • Εξοικονόμηση χρόνου (καλύπτεται η ύλη ενός ολόκληρου σχολικού έτους)
  • Δυνατότητα έναρξης ή συνέχισης μιας δεύτερης Ξένης Γλώσσας
  • Συνδυασμός δύο Ξένων Γλωσσών
  • Επανάληψη για μαθητές με χαμηλές επιδόσεις που έχουν ανάγκη βοήθειας

Η κατάλληλη επιλογή του χρόνου των διακοπών που εναρμονίζεται με τη Δεύτερη Περίοδο των κατασκηνώσεων (10 – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ) και μία εβδομάδα διακοπών το Δεκαπενταύγουστο, συμβάλλει στη μεγάλη συμμετοχή των μαθητών μας στα Θερινά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ρυθμίζετε τις διακοπές σας σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά. Συνιστούμε πριν αποφασίσετε την εγγραφή του παιδιού στα Θερινά Τμήματα, να συμβουλεύεστε την Διευθύντρια και την υπεύθυνη καθηγήτρια αναφορικά με την ικανότητα του παιδιού για φοίτηση.