Εγγραφές

Προεγγραφές και εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο. Επίσημα, η περίοδος των εγγραφών ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ διαρκεί από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, ενώ της ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από αρχές Μαίου μέχρι 15 Ιουνίου.


Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!

Για τους μαθητές που ήδη φοιτούσαν την προηγούμενη περίοδο, η εγγραφή γίνεται αυτόματα, εφόσον έχουν προαχθεί στην επόμενη τάξη. Για τους νέους μαθητές, είναι αναγκαία η προσέλευση του γονέα μαζί με τον υποψήφιο μαθητή για μια ενημέρωση και ξενάγηση στους χώρους μας. Επίσης ο υποψήφιος μαθητής, εκτός από τις τάξεις PRE- JUNIOR και Α JUNIOR, πρέπει να γράψει ένα Κατατακτήριο ΤΕΣΤ (PLACEMENT TEST) στον Υπολογιστή για να αξιολογηθεί το επίπεδό του, ανάλογα με το βαθμό που θα επιτύχει. Έτσι θα ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για την πρόοδο και καλή προσαρμογή του νέου μας μαθητή.


ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ή ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤ’ ΚΑΙ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


O χρόνος φοίτησης μειώνεται σε όλες τις Γλώσσες αν ο μαθητής παρακολουθήσει Θερινά Μαθήματα