20ωρα Γερμανικών - Γαλλικών

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 20 ΩΡΩΝ (ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)


Απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ το επόμενο σχολικό έτος.

Διδάσκεται συνοπτικά (σε 20 ώρες) η ύλη του σχολείου, γεγονός που θα τους βοηθήσει στην ομαλή προσαρμογή τους σε μια καινούργια και άγνωστη Ξένη Γλώσσα.

Έχουν διάρκεια 2 εβδομάδων (2 ώρες την ημέρα) και διεξάγονται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και την πρώτη του Σεπτέμβρη, ώστε οι γνώσεις να είναι πρόσφατες και λίγο πριν την έναρξη του σχολικού έτους.