Όσα θα Θέλατε να Γνωρίζετε για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (Πτυχία) έχουν συγκεκριμένη χρονική Ισχύ;
Σε αντίθεση με ότι φημολογείται κατά καιρούς, τα Πτυχία δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ, που είναι ο Δημόσιος Φορέας Επιλογής Προσωπικού που να θέτει χρονικούς περιορισμούς στην ισχύ τους, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Όμως κατά περίπτωση, κάποια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού κυρίως, ιδιαίτερα για Μεταπτυχιακές Σπουδές, μπορούν να θέσουν χρονικούς περιορισμούς ή να απαιτήσουν εξειδικευμένους τίτλους Γλωσσομάθειας που καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες (πχ. GMAT, SAT, TOEFL, IELTS κλπ). Οι μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις δεν αναιρούν τη γενική αρχή που ισχύει (ΑΣΕΠ), και που έχει καθολική αποδοχή ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα.